Trasee in Muntii Bucegi

Traseu Rasnov - Cabana Malaesti

banda albastraTimp: 4½ - 5½ ore

De la Râşnov (675 m) urmăm şoseaua spre sud, în lungul Văii Ghimbavului (Râul Mare), mai întâi printre lanuri, apoi prin fâneţe bogate şi pe lângă zăvoaiele din lungul văii. Peste fruntea pădurilor, în fund, se profilează imensa piramidă a Bucşoiului. De-a lungul apei Ghimbavului şoseaua ajunge (2½-3 ore pe jos) la uzina Râşnovului.

De aici urmăm către sud, în urcuş, drumul carosabil şi după cca. 15-20 min traversăm V. Ţigăneşti. În dreapta se înaltă Munţii Velicanul şi Ţigăneşti.

Străbatem o poiană şi la reintrarea în pădure, către stânga, traversăm firul V. Mălăeşti, apropiindu-ne mult de V. Glăjăriei (stânga). Curând părăsim drumul carosabil ce se continuă în lungul Văii Glăjăriei şi prindem poteca spre dreapta. Strecurându-se printre numeroşi bolovani, drumul încalecă pieziş coama dintre V. Glăjăriei şi V. Mălăeşti, trece pe malul stâng al acesteia din urmă (pe dreapta, cum urcăm) şi se continuă în lungul văii. După a doua traversare urcăm pieptiş o mică porţiune, pe malul opus. apoi urmăm în urcuş uşor coama dintre V. Mălăeşti şi pârâul din stânga.

După cca. 1 oră de la uzină, ajungem lângă Izvorul Mălăeştilor, ce tâşneşte în dreapta, de sub o coamă împădurită. De aici poteca se orientează brusc la stânga, ieşind repede în Poiana Mălăeşti-Izvor, pe care o traversează în lung; la capătul poienii, pe o coamă scundă, se ramifică la stânga drumul spre Cabana Diham.

Ramificaţie spre Cabana Diham prin V. Glăjăriei. Marcaj cruce albastră. Coborâm repede în partea opusă a coamei şi în cca. 5 min ajungem în Poiana Glăjăriei. Din marginea poienii ne îndreptăm către E-NE, traversăm poiana în coborâş şi întâlnim drumul din lungul Văii Glăjăriei, pe care îl urmăm în jos, iar după 5 min traversăm firul văii (atenţie la stâlpul indicator), în punctul de confluenţă cu Vâlcelul Dihamului. De aici continuăm spre SE, traversăm imediat Vâlcelul lui Timen şi începem urcuşul pieptiş spre est. După cca. 40-45 min din fundul văii ieşim pe coama largă şi înierbată de sub Măgura Cenuşie, la Cabana Diham (1320 m).

Traseul nostru continuă la dreapta, urmând în urcuş pieptiş coama dintre Văile Glăjăriei şi Mălăeşti. După 30-40 min de la ramificaţie poteca începe să urce uşor, în lungul unei platforme situate între abruptul Bucşoiului (stânga) şi firul Văii Mălăeşti (dreapta), adâncit aici mult în masa de bolovănişuri ce formează morena frontală a văii.

La capătul de sus al platformei, deasupra unui piept scurt, ieşim în marginea unei poieni, pe flancul vestic al Bucşoiului. După încă o treaptă a văii traversăm o poiană largă, loc al vechii Cabane Mălăeşti, de unde se deschide dintr-o dată perspectiva porţiunii alpine a văii.

De la capătul de sus al poienii, urcând o ultimă ruptură de pantă, poteca ajunge în marginea căldării inferioare a văii, la Cabana Mălăeşti (1720 m).

COMENTARII

optional (nu va fi afisat pe website)
max 1000 caractere
T. O. Y. O. Together Open Youth Opportunities Education, Fraternity, Peace
This page loaded in 0.0008 seconds. Memory usage: 354 - 358 KB. Device: