Trasee in Muntii Bucegi

Traseu Predeal - Saua Baiului - Cabana Poiana Izvoarelor

triunghi rosuTimp: 3 - 3½ ore

De la gara Predeal (1035 m) urmăm şoseaua naţională spre sud, iar după ½ oră o părăsim şi continuăm drumul pe şoseaua Râşnoavei, care trece imediat Prahova şi intră spre dreapta, în lungul Văii Râşnoavei. După un parcurs de cca. 5 min părăsim această şosea şi prindem drumul carosabil la stânga (perpendicular pe şosea). Acesta traversează imediat V. Rîşnoavei şi se continuă în lungul V. Leuca, prin poieni cu zăvoaie de anin.

După cca. ½ oră din şoseaua Râşnoavei trecem de confluenţa cu Valea Stânei Mici, ce vine din stânga, după care, în urcuş uşor, ajungem la confluenţa Văii Leuca cu Valea Iadului. De aici continuăm înainte pe poteca ce însoţeşte firul Văii Iadului. Curând poteca părăseşte firul, se abate pe coasta din stânga, la început în urcuş uşor, apoi pieptiş, şi după cca. 40 min din V. Leucăi iese în poiana din Şaua Clăbucetul Baiului. Către stânga se desprinde coama lungă a Clăbucetului Baiului.

De aici, spre dreapta, prin poiană, drumul lat trece pe lângă o casă de adăpost şi Monumentul Eroilor şi pe la poalele Vârfului „La Cleşte” şi iese curând pe coamă, în Şaua Baiului, la o ramificaţie de drumuri. La dreapta, către N-NV, se desprinde drumul spre Predeal prin Forban (marcaj bandă albastră); ½ la dreapta către vest spre Cabana Diham (marcaj triunghi roşu, 25-30 min).

Traseul nostru urmează înainte linia de creastă, coborând uşor, şi întâlneşte o nouă răscruce de drumuri. La stânga, către S-SE spre Buşteni, prin Gura Dihamului, marcaj triunghi albastru; la dreapta, spre Cabana Diham, acelaşi marcaj.

Continuând spre sud, pe marcajul cruce albastră, care porneşte din acest punct, poteca urcă de-a coasta prin poiană, pe flancul estic al Dihamului. După 10-15 min de la ramificaţie trecem pe lângă un şipot, ieşim imediat în rarişti şi continuăm drumul prin pajiştile întinse ce acoperă versantul sudic al Dihamului. De pe o mică muchie (10 min de la şipot) drumul coteşte la dreapta, străbate câteva poieniţe şi iese „la gol", în păşunile întinse ale Dihamului, unde curând întâlneşte poteca (marcată cu cruce albastră) ce vine din dreapta, dinspre Cabana Diham. Urmăm această potecă spre stânga, în coborâş, şi după 5 min ajungem la Cabana Poiana Izvoarelor (1455 m).

COMENTARII

optional (nu va fi afisat pe website)
max 1000 caractere
T. O. Y. O. Together Open Youth Opportunities Education, Fraternity, Peace
This page loaded in 0.0009 seconds. Memory usage: 355 - 358 KB. Device: